הודעת הבורסה לניירות ערך: הנהלת גמלא הראל פתחה את המסחר בבורסה בת"א - גמלא הראל

הודעת הבורסה לניירות ערך: הנהלת גמלא הראל פתחה את המסחר בבורסה בת"א

הנהלת חברת גמלא הראל נדל"ן למגורים חנכה ביום שני 21.6 את המסחר לרגל ההנפקה בבורסה לניירות ערך.

גמלא הראל מצטרפת ל-63 החברות שהנפיקו בבורסה בתל אביב מתחילת 2021, אשר גייסו יחד כ- 7.8 מיליארד שקל והצטרפה לתת-ענף "אשראי חוץ בנקאי", הכולל 15 חברות בשווי שוק כולל של כ- 9 מיליארד שקל.

גמלא הראל עוסקת בהעמדת מימון הון עצמי ליזמים וקבלנים בענף הבניה, הנדרש להם  לצורך קבלת ליווי פיננסי לפרויקטים בתחום הבנייה. הלוואות אלו, המוכרות בשם "הלוואות מזנין", מהוות בדרך כלל 50%-70% מההון העצמי הנדרש מהיזמים, וניתנות בדרך כלל לתקופה של בין שנתיים ל- 4 שנים. החברה גם מעניקה הלוואות גישור והלוואות לצורך השלמת פרויקטים.

החברה הוקמה בדצמבר 2006 ע"י קבוצת גמלא שבבעלות משפחת שפיטלני, וע"י קבוצת הראל ביטוח. החברה מנוהלת החל מיום היווסדה ע"י מר טל תפוחי, שמאי מקרקעין ונחשבת מחלוצות ענף המזנין בישראל.

יתרת תיק ההשקעות של החברה עומדת על למעלה מ- 500 מיליון שקל, עם 0% בשיעור הדיפולט בהחזר ההלוואות, ועם הכנסות בשנת 2020 שהסתכמו בכ- 58 מיליון שקל.

דירקטוריון החברה החליט לאחרונה לאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד, שתחול ממועד הדוחות הכספיים לשנת 2021, של עד 50% מהרווח הנקי השנתי מידי שנה.

החברה הנפיקה לגופים המוסדיים בדרך של הצעה לא אחידה כ- 122 מיליון ₪ לפי שווי חברה של כ- 407 מיליון ₪. החברה אף בוחנת הנפקת איגרות חוב.

מניית החברה צפויה להיכנס בתום יום המסחר של ה- 5 באוגוסט, 2021, במועד העדכון החצי שנתי, למדדי הבורסה: ת"א-צמיחה, ת"א-פיננסים ות"א-ביטוח ושירותים פיננסים.

טל תפוחי, מנכ"ל גמלא הראל נדל"ן למגורים אמר: "פעילותה של גמלא הראל היא נגזרת של שוק הנדל"ן המקומי. אנו חשים היטב את צרכי ההון ההולכים וגדלים בשוק נדל"ן צומח ומתפתח ללא הפסקה. מתוך מטרה להמשיך ולצמוח להתפתח יחד עם לקוחותינו בזירה תחרותית זו, החלטנו כי נכון יהיה להרחיב את מקורות המימון שלנו  באמצעות הנפקה – ולאפשר ללקוחותינו ליהנות מתנאי מימון תחרותיים, גמישים ובהיקפים גדולים יותר".

ליאור נבון, מנהל יחידת המכירות ופיתוח שווקים בבורסה, אמר: "הבורסה בתל אביב, כבית של הכלכלה הישראלית, היא הבית עבור החברות הישראליות המבקשות לצמוח ולהתפתח. אנחנו שמחים לראות חברות חדשות רבות ממגוון הסקטורים במשק, המצטרפות לבורסה בתל אביב, ומשתמשות בפלטפורמת הבורסה לגיוסי ההון כמנוע לצמיחתן, הן לטובת המשק הישראלי והן לטובת ציבור המשקיעים. אנו מאחלים להנהלת החברה ולעובדיה המשך הצלחה, ושתמשיכו לצמוח  ולממן פרוייקטי נדל"ן במדינת ישראל, וזאת לטובת המשק הישראלי כולו".

בתמונה מימין לשמאל: טל תפוחי, מנכ"ל גמלא הראל; אפי שפיטלני, יו"ר גמלא הראל; ליאור נבון, מנהל יחידת המכירות ופיתוח שווקים בבורסה ואיתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה. צילום: פוטו מאגמא

קרדיט: פוטו מאגמא

WhatsApp