מחיר למשתכן,

חלון ההזדמנויות של יזמי הנדל"ן!

מעוניין להשתתף במכרז נוסף של תכנית “מחיר למשתכן” אך חסר לך הון עצמי? הצטרף ללקוחות גמלא הראל ושבור את תקרת הזכוכית של מגבלת ההון העצמי שלך! לגמלא הראל ניסיון עשיר בליווי פרויקטים בתכנית “מחיר למשתכן” עם מימון דו שלבי בתזמון מותאם החל ממועד רכישת הקרקע.

מעוניין להשתתף במכרז נוסף של תכנית “מחיר למשתכן” אך חסר לך הון עצמי? הצטרף ללקוחות גמלא הראל ושבור את תקרת הזכוכית של מגבלת ההון העצמי שלך! לגמלא הראל ניסיון עשיר בליווי פרויקטים בתכנית “מחיר למשתכן” עם מימון דו שלבי בתזמון מותאם החל ממועד רכישת הקרקע.