השלמת הון עצמי - גמלא הראל
תמונת אווירה - טאפבל ועובדים מעל רישומים
אייקון השלמת הון עצמי

השלמת הון עצמי (הלוואות מזנין)

חבילות מימון מותאמות לכל יזם

כשמדובר במימון הון עצמי – גמלא הראל היא הכתובת שלך

הדרך לצמיחה עוברת דרך הלוואות מזנין

גמלא הראל מעמידה הלוואות מזנין, אשר מהוות חלק מההון העצמי הנדרש מיזמי נדל"ן, לצורך קבלת שירותי ליווי פיננסי לפרויקט. המימון מועמד ליזם בתזמון מדויק לצרכי הפרויקט, הן בשלב רכישת הקרקע והן בתחילת של ההקמה (ככל שנדרש). בנוסף קיימת אפשרות לחילוץ הון עצמי, טרם קבלת אישור לשחרור הון עצמי/עודפים ע"י הגוף המלווה.

ביטחונות

הלוואת המזנין תובטח בשעבוד בדרגה שנייה על הפרויקט וכל הקשור בו. השעבוד הנו נחות לחוב הבכיר, וקודם להון העצמי שהעמיד היזם ממקורותיו העצמיים.

שיעור המימון

שיעור המימון מתוך ההון העצמי, הנדרש על ידי הגוף המלווה, נע בין 50%-75% ונקבע בהתאם לפרמטרים הנוגעים לרמת הסיכון בפרויקט, האיתנות הפיננסית של היזם וניסיונו בענף.

עלות המימון

עלות המימון נקבעת באמצעות חיתום פרטני שנעשה לכל פרויקט ולכל יזם. לגמלא הראל ישנם מספר מודלים המהווים בסיס להתקשרות: הלוואות בריבית קבועה, הלוואות בריבית משתנה, הלוואות משתתפות ברווחים או שילוב בין ריבית והשתתפות ברווח.

תקופת המימון

המימון מועמד לכל משך תקופת הפרויקט ועד לסיום הליווי הפיננסי, עם אפשרות לפירעון מלא או חלקי לאחר 12 חודשים.

אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר כעת לבדיקת היתכנות של שיתוף פעולה בינינו והצטרפות לעשרות לקוחותינו המרוצים! השאירו פרטים או שלחו וואטסאפ

    WhatsApp