קשרי משקיעים - גמלא הראל

הודעות וקשרי משקיעים

לפניות בנושא קשרי משקיעים:

שירן שגיא
טל': 03-5167620
נייד: 052-3354804
shiran@km-ir.co.il

הודעה: כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, שתתקיים בתאריך-21.11.2021

גמלא – הראל נדל"ן למגורים בע"מ ("החברה") ניתנת בזאת הודעה בגין כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה,...

הודעה: כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, שתתקיים בתאריך-26.08.20221

גמלא – הראל נדל"ן למגורים בע"מ ("החברה") ניתנת בזאת הודעה בגין כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה,...