מסגרת עד 40 מליון ש"ח - גמלא הראל

קבלן/יזם נדל"ן
גמלא הראל מעמידה ללקוחותיה מסגרות מימון של עד 40 מש"ח, לשימוש כהון עצמי לייזום פרוייקטי נדל"ן

לצורך בחינה ראשונית של זכאותך לקבלת מסגרת מימון הנך מתבקש/ת למלא את הטופס הבא. אנו מבטיחים לחזור בהקדם עם תשובה לגבי זכאותך והדרך למימושה.

בדיקה מקדמית לזכאות למסגרת מימון


    רשימת פרויקטים שבוצעו ב-5 שנים האחרונות

    רשימת פרויקטים בביצוע

    רשימת פרויקטים בתכנון

    * באפשרותך להוסיף קבצים רלבנטים אודות הפרויקטים ו/או אודות פעילות החברה


    איש קשר