אפיקי מימון - גמלא הראל

זה הכל בשבילך! חבילות מימון מותאמות לכל יזם

גמלא הראל מספקת ליזמי נדל”ן מגוון אפשרויות של מימון והשלמת הון עצמי. אנו מגבשים ללקוחותינו פתרון פיננסי כולל ומקיף המאפשר לכל אחד מהם להוציא אל הפועל פרויקטים חדשים – תוך מינוף ההון הקיים

מימון פרויקטים להתחדשות עירונית

תמ"א 38 לחיזוק ותוספת בנייה

גמלא הראל מספקת ליזמי נדל"ן הפועלים בתחום תמ"א 38 לחיזוק ותוספת בניה, מגוון אפשרויות של מימון והשלמת הון עצמי. אנו מאפשרים ללקוחותינו פתרון פיננסי נח, זמין ובתהליך פשוט, המאפשר את הוצאתם אל הפועל של פרויקטים חדשים, תוך שימוש במינוף ההון הקיים. המימון מועמד ישירות לפרויקט, בעיתוי מדויק, בהתאם לדרישות הבנק המלווה ומוחזר מתוך עודפי הפרויקט, בעת שחרור עודפים, בעיתוי המתאפשר, או מכל מקור חיצוני אחר. החברה מאפשרת ללקוחותיה תנאי החזר גמישים ונוחים, עם אפשרות לפירעון מוקדם.

פעילות החברה למימון פרויקטים במסגרת תמ"א 38 לחיזוק ותוספת בניה כוללת:

 • מימון טרום היתר

גמלא הראל מאפשרת ליזמים בעלי צבר רב של פרויקטים, מימון טרום היתר, שיאפשר את קידומם של הפרויקטים, לצורך קבלת היתר.

 • העמדת מסגרות אשראי

גמלא הראל מעמידה מסגרות אשראי, המיועדות לשימוש כהון עצמי בפרויקטים המבוצעים באמצעות ליווי בנקאי. מיועד ליזמים בעלי צבר רב של פרויקטים, המעוניינים ביצירת פלטפורמה מימונית קבועה וידועה מראש.

 • השלמת הון עצמי (מזנין)

גמלא הראל מעמידה מימון לצורך השלמת ההון העצמי, הנדרש מיזמי תמ"א 38, לצורך קבלת ליווי בנקאי לפרויקטים.

 • מימון להשלמת בנייה לפרויקטים בתהליך, ללא ליווי בנקאי

החברה מעמידה מימון לצורך השלמת פרויקטים המצויים במהלך ביצוע,  בהם לא הועמד ליווי בנקאי. המימון נועד לגשר על פערי תזרים ולאפשר ביצוע רציף ללא עיכובים, גם בהיעדר מכירות.

 • חילוץ הון עצמי מפרויקטים בתהליך

גמלא הראל מאפשרת ליזמים בעלי פרויקטים המצויים בשלבים מתקדמים, שטרם קיבלו אישור מהבנק המלווה לשחרור עודפים, לקבל מימון ביניים לתקופות קצרות כנגד שעבוד עודפי הפרויקט. מיד לאחר שחרור העודפים ע"י הבנק המלווה ניתן להחזיר את המימון שהועמד ע"י גמלא הראל.

 • השקעת אקווטי

קבוצת גמלא באמצעות חברת האם גמלא מילניום (בבעלות כלמוביל ועו"ד שפיטלני), משקיעה אקוויטי בפרויקטים ובחברות נבחרות.

שת”פים עם כל הבנקים וחברות הביטוח

גמלא הראל פועלת בשיתוף פעולה עם כל הבנקים המסחריים, חברות הביטוח וקרנות ייעודית, העוסקים בליווי פיננסי לפרויקטים.

מימון פרויקטים להתחדשות עירונית

תמ"א 38/2 להריסה ובנייה

גמלא הראל מספקת ליזמי נדל"ן הפועלים בתחום תמ"א 38 במתכונת של הריסה ובנייה מחדש מגוון אפשרויות של מימון והשלמת הון עצמי. אנו מאפשרים ללקוחותינו פתרון פיננסי נח, זמין ובתהליך פשוט, המאפשר את הוצאתם אל הפועל של פרויקטים חדשים, תוך שימוש במינוף ההון הקיים. המימון מועמד ישירות לפרויקט, בעיתוי מדויק, בהתאם לדרישות הבנק המלווה ומוחזר מתוך עודפי הפרויקט, בעת שחרור עודפים, בעיתוי המתאפשר, או מכל מקור חיצוני אחר. החברה מאפשרת ללקוחותיה תנאי החזר גמישים ונוחים, עם אפשרות לפירעון מוקדם.

פעילות החברה למימון פרויקטים במסגרת תמ"א 38 להריסה ובניה כוללת:

 • מימון טרום היתר

גמלא הראל מאפשרת ליזמים בעלי צבר רב של פרויקטים, מימון טרום היתר, שיאפשר את קידומם של הפרויקטים, לצורך קבלת היתר.

 • העמדת מסגרות אשראי

גמלא הראל מעמידה מסגרות אשראי, המיועדות לשימוש כהון עצמי בפרויקטים המבוצעים באמצעות ליווי בנקאי. מיועד ליזמים בעלי צבר רב של פרויקטים, המעוניינים ביצירת פלטפורמה מימונית קבועה וידועה מראש.

 • השלמת הון עצמי (מזנין) + אפשרות לליווי פיננסי מלא

גמלא הראל מעמידה מימון לצורך השלמת ההון העצמי, הנדרש מיזמי תמ"א 38, לצורך קבלת ליווי בנקאי לפרויקטים, הניתן באמצעות כל בנק מסחרי או חברת ביטוח, הפועלים בתחום.

קיימת אפשרות לליווי פיננסי מלא (ליווי+השלמת הון עצמי) באמצעות חברת האם- הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים.

 • חילוץ הון עצמי מפרויקטים בתהליך

גמלא הראל מאפשרת ליזמים בעלי פרויקטים המצויים בשלבים מתקדמים, שטרם קיבלו אישור מהבנק המלווה לשחרור עודפים, לקבל מימון ביניים לתקופות קצרות כנגד שעבוד עודפי הפרויקט. מיד לאחר שחרור העודפים ע"י הבנק המלווה ניתן להחזיר את המימון שהועמד ע"י גמלא הראל.

 • השקעת אקווטי

קבוצת גמלא באמצעות חברת האם גמלא מילניום (בבעלות כלמוביל ועו"ד שפיטלני), משקיעה אקוויטי בפרויקטים ובחברות נבחרות.

שת”פים עם כל הבנקים וחברות הביטוח

גמלא הראל פועלת בשיתוף פעולה עם כל הבנקים המסחריים, חברות הביטוח וקרנות ייעודית, העוסקים בליווי פיננסי לפרויקטים.

מימון פרויקטים להתחדשות עירונית

פרויקטים לפינוי-בינוי

גמלא הראל מספקת ליזמי נדל"ן הפועלים בתחום פינוי-בינוי מגוון אפשרויות של מימון והשלמת הון עצמי. אנו מאפשרים ללקוחותינו פתרון פיננסי נח, זמין ובתהליך פשוט, המאפשר את הוצאתם אל הפועל של פרויקטים חדשים, תוך שימוש במינוף ההון הקיים. המימון מועמד ישירות לפרויקט, בעיתוי מדויק, בהתאם לדרישות הבנק המלווה ומוחזר מתוך עודפי הפרויקט, בעת שחרור עודפים, בעיתוי המתאפשר או מכל מקור חיצוני אחר. החברה מאפשרת ללקוחותיה תנאי החזר גמישים ונוחים, עם אפשרות לפירעון מוקדם.

פעילות החברה למימון פרויקטים במסגרת פינוי – בינוי כוללת:

 • השלמת הון עצמי (מזנין) + אפשרות לליווי פיננסי מלא

גמלא הראל מעמידה מימון לצורך השלמת ההון העצמי, הנדרש מיזמי תמ"א 38, לצורך קבלת ליווי בנקאי לפרויקטים, הניתן באמצעות כל בנק מסחרי או חברת ביטוח, הפועלים בתחום.

קיימת אפשרות לליווי פיננסי מלא (ליווי+השלמת הון עצמי) באמצעות חברת האם- הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים.

 • מסגרות אשראי

גמלא הראל מעמידה מסגרות אשראי, המיועדות לשימוש כהון עצמי בפרויקטים המבוצעים באמצעות ליווי בנקאי. מיועד ליזמים בעלי צבר רב של פרויקטים, המעוניינים ביצירת פלטפורמה מימונית קבועה וידועה מראש.

 • חילוץ הון עצמי מפרויקטים בתהליך

גמלא הראל מאפשרת ליזמים בעלי פרויקטים המצויים בשלבים מתקדמים, שטרם קיבלו אישור מהבנק המלווה לשחרור עודפים, לקבל מימון ביניים לתקופות קצרות כנגד שעבוד עודפי הפרויקט. מיד לאחר שחרור העודפים ע"י הבנק המלווה ניתן להחזיר את המימון שהועמד ע"י גמלא הראל.

 • השקעת אקווטי

קבוצת גמלא באמצעות חברת האם גמלא מילניום (בבעלות כלמוביל ועו"ד שפיטלני), משקיעה אקוויטי בפרויקטים ובחברות נבחרות.

שת”פים עם כל הבנקים וחברות הביטוח

גמלא הראל פועלת בשיתוף פעולה עם כל הבנקים המסחריים, חברות הביטוח וקרנות ייעודית, העוסקים בליווי פיננסי לפרויקטים.

מימון עסקאות שנרכשו באמצעות מכרזי רמ"י

גמלא הראל מספקת ליזמי נדל"ן , מגוון אפשרויות של מימון והשלמת הון עצמי. אנו מאפשרים ללקוחותינו פתרון פיננסי נח, זמין ובתהליך פשוט, המאפשר את הוצאתם אל הפועל של פרויקטים חדשים, תוך שימוש במינוף ההון הקיים. המימון מועמד ישירות לפרויקט, בעיתוי מדויק, בהתאם לדרישות הבנק המלווה ומוחזר מתוך עודפי הפרויקט, בעת שחרור עודפים, בעיתוי המתאפשר או מכל מקור חיצוני אחר. החברה מאפשרת ללקוחותיה תנאי החזר גמישים ונוחים, עם אפשרות לפירעון מוקדם.

פעילות החברה למימון פרויקטים שנרכשו במסגרת מכרזי רמ"י כוללת:

 • השלמת הון עצמי (מזנין) + אפשרות לליווי פיננסי מלא

גמלא הראל מעמידה מימון לצורך השלמת ההון העצמי, הנדרש מיזמים הזוכים במכרזי רמ"י, לצורך קבלת ליווי בנקאי לפרויקטים.

קיימת אפשרות לליווי פיננסי מלא (ליווי+השלמת הון עצמי) באמצעות חברת האם- הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים.

 • מימון בשלבים

ההלוואה מועמדת בתזמון מדויק, בהתאם לשלבי הפרויקט:

בשלב א'- העמדת מימון להון העצמי הנדרש כבר בשלב רכישת הקרקע. ניתן לקבל התחייבות מימונית עוד בשלב טרום המכרז, לצורך קבלת וודאות מימונית לרכישת הקרקע.

בשלב ב'- העמדת הון עצמי נוסף, הנדרש בשלב הקמת הפרויקט.

 • מסגרות אשראי

גמלא הראל מעמידה מסגרות אשראי, המיועדות לשימוש כהון עצמי בפרויקטים, המבוצעים באמצעות ליווי בנקאי. המסגרות מיועדת ליזמים בעלי צבר רב של פרויקטים, המעוניינים ביצירת פלטפורמה מימונית קבועה וידועה מראש.

 • חילוץ הון עצמי מפרויקטים בתהליך

גמלא הראל מאפשרת ליזמים בעלי פרויקטים המצויים בשלבים מתקדמים, שטרם קיבלו אישור מהבנק המלווה לשחרור עודפים, לקבל מימון ביניים לתקופות קצרות כנגד שעבוד עודפי הפרויקט. מיד לאחר שחרור העודפים ע"י הבנק המלווה ניתן להחזיר את המימון שהועמד ע"י גמלא הראל.

שת”פים עם כל הבנקים וחברות הביטוח

גמלא הראל פועלת בשיתוף פעולה עם כל הבנקים המסחריים, חברות הביטוח וקרנות ייעודית, העוסקים בליווי פיננסי לפרויקטים.

מימון פרויקטים לעסקאות מזומן/קומבינציה

גמלא הראל מספקת ליזמי נדל"ן הפועלים בתחום פינוי-בינוי מגוון אפשרויות של מימון והשלמת הון עצמי. אנו מאפשרים ללקוחותינו פתרון פיננסי נח, זמין ובתהליך פשוט, המאפשר את הוצאתם אל הפועל של פרויקטים חדשים, תוך שימוש במינוף ההון הקיים. המימון מועמד ישירות לפרויקט, בעיתוי מדויק, בהתאם לדרישות הבנק המלווה ומוחזר מתוך עודפי הפרויקט, בעת שחרור עודפים, בעיתוי המתאפשר או מכל מקור חיצוני אחר. החברה מאפשרת ללקוחותיה תנאי החזר גמישים ונוחים, עם אפשרות לפירעון מוקדם.

פעילות החברה למימון פרויקטים במסגרת עסקאות מזומן/קומבינציה כוללת:

 • השלמת הון עצמי (מזנין) + אפשרות לליווי פיננסי מלא

גמלא הראל מעמידה מימון לצורך השלמת ההון העצמי, הנדרש מיזמים הזוכים במכרזי רמ"י, לצורך קבלת ליווי בנקאי לפרויקטים.

קיימת אפשרות לליווי פיננסי מלא (ליווי+השלמת הון עצמי) באמצעות חברת האם- הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים.

 • מימון בשלבים

ההלוואה מועמדת בתזמון מדויק, בהתאם לשלבי הפרויקט:

בשלב א'- העמדת מימון להון העצמי הנדרש כבר בשלב רכישת הקרקע. ניתן לקבל התחייבות מימונית עוד בשלב טרום המכרז, לצורך קבלת וודאות מימונית לרכישת הקרקע.

בשלב ב'- העמדת הון עצמי נוסף, הנדרש בשלב הקמת הפרויקט.

 • מסגרות אשראי

גמלא הראל מעמידה מסגרות אשראי, המיועדות לשימוש כהון עצמי בפרויקטים, המבוצעים באמצעות ליווי בנקאי. המסגרות מיועדת ליזמים בעלי צבר רב של פרויקטים, המעוניינים ביצירת פלטפורמה מימונית קבועה וידועה מראש.

 • חילוץ הון עצמי מפרויקטים בתהליך

גמלא הראל מאפשרת ליזמים בעלי פרויקטים המצויים בשלבים מתקדמים, שטרם קיבלו אישור מהבנק המלווה לשחרור עודפים, לקבל מימון ביניים לתקופות קצרות כנגד שעבוד עודפי הפרויקט. מיד לאחר שחרור העודפים ע"י הבנק המלווה ניתן להחזיר את המימון שהועמד ע"י גמלא הראל.

שת”פים עם כל הבנקים וחברות הביטוח

גמלא הראל פועלת בשיתוף פעולה עם כל הבנקים המסחריים, חברות הביטוח וקרנות ייעודית, העוסקים בליווי פיננסי לפרויקטים.