חבילות מימון מותאמות לכל לקוח!

גמלא הראל מעמידה לרשות יזמי נדל”ן “כרית הביטחון” הנדרשת על מנת לקבל ליווי בנקאי. מימון ההון העצמי מתבצע על ידי הזרמת הון מזומן לחשבון הליווי בדיוק במועדים הנדרשים על ידי היזמים!