ניתוח מכרז מחיר למשתכן באבן יהודה: מהו שיעור הרווח היזמי?