ניתוח מכרז מחיר למשתכן בקריית אונו / טל תפוחי ב”גלובס”