ניתוח מכרז מחיר למשתכן בקריית אונו / טל תפוחי ב"גלובס" - גמלא הראל

ניתוח מכרז מחיר למשתכן בקריית אונו / טל תפוחי ב"גלובס"


פורסם ב

בפאתי קריית אונו, על שדות כפר אז"ר, ייסגר בחודש הבא מכרז אטרקטיבי להקמת 346 דירות מוזלות במסגרת מחיר למשתכן ועוד כ-187 דירות בשוק החופשי. מנכ"ל גמלא הראל, טל תפוחי, מנתח המכרז בטורו בעיתון "גלובס". ניתוח המכרז בגלובס – כאן