כחלון (שוב) שולף: והפעם, מחיר למשתפר / חדשות מחיר למשתכן