61 דירות למפוני רמת אליהו, 147 דירות למכירה לכולם / טל תפוחי, “גלובס”