הירידה במחירי הדיור: שינוי מגמה או מציאות מדומה / טל תפוחי