12 אלף שקל למ”ר – 12% רווח יזמי / הטור של טל תפוחי ב”גלובס”