מזנין - גמלא הראל

מזנין


פורסם ב

המונח מזנין (mezzanine) מקורו בתחום האדריכלות, והוא מתייחס לקומת הביניים בבניין – זו הממוקמת בין קומת הקרקע לבין הקומה שמעליה. הלוואת מזנין בתחום הנדל"ן עומדת למעשה בקומת הביניים בין ההון העצמי של היזם לבין המימון הבנקאי שמספק הבנק המלווה.

הלוואת מזנין מספקת או משלימה ליזמים את ההון העצמי הנדרש מהם על ידי הבנק המלווה את הפרויקט. מזנין הוא אמצעי מימון מקובל מאוד לפרויקטים בנדל"ן ברחבי העולם ובעיקר בארה"ב. הלוואת מזנין לא מחליפה את הליווי הבנקאי, אלא משלימה אותו ומספקת לבנק את הביטחונות הנדרשים לליווי הפיננסי של הפרויקט.

השלמת הון עצמי באמצעות מזנין מאפשרת ליזם להרחיב את היקף הפרויקטים שלו, תוך שימוש בהון העצמי הנתון. כך מתאפשר ניצול אופטימלי של תקורות היזם ומיקסום התשואה על ההון העצמי.

כמה זה עולה ליזם? ובכן, לא קיים מחיר "מחירון" מזנין. טווח המחירים וסוגי העסקאות הוא מגוון, ונגזר בין היתר מהסיכון המגולם בפרויקט ובחברה.