הלוואות ליזמים - גמלא הראל

הלוואות ליזמים


פורסם ב

יזמי נדל"ן אשר מחפשים דרך לגייס הון עצמי לפרויקט חדש, עומדים בפני מספר אפשרויות: גיוס הון באמצעות הכנסת שותף, הנפקה בבורסה או נטילת הלוואה, כגון ההלוואות ליזמים שמעניקה גמלא הראל. במידה ויבחרו להכניס לפרויקט שותף, הרי שייאלצו להפריש חלק ניכר מרווחי הפרויקט לשותף, בנוסף לכך יהיה השותף זכאי להיות מעורב בקבלת ההחלטות ובניהול הפרויקט. במידה ומדובר בחברה ציבורית, יש באפשרותה לגייס את ההון בבורסה, באמצעות הנפקת אג"ח.

לעומת שתי אלו, קיימת חלופה נוספת של הלוואות ליזמים, אשר משמשות להשלמת ההון העצמי שדורש הבנק המלווה מהיזם. הלוואות אלו, המכונות הלוואות מזנין, למעשה מהוות את כרית הביטחון לה נדרש הבנק לטובת הליווי הפיננסי של הפרויקט.

בניגוד למימון הון עצמי באמצעות הכנסת השותף, הרי שכשמדובר בהלוואות ליזמים העוסקים בנדל"ן, הגוף המלווה לא נוטל חלק בניהול הפרויקט, ומשאיר ליזם חופש פעולה מוחלט. בנוסף, בניגוד למימון הון עצמי באמצעות הנפקת האג"ח, הרי שהלוואות ליזמים ניתנות ליזם במועד בו הוא זקוק לכסף באמת, ותנאי ההחזר גמישים ומותאמים לקצב התקדמות הפרויקט.

הלוואות ליזמים מאפשרות ליזם למנף את ההון העצמי הקיים ברשותו לפרויקטים נוספים, וכך לבנות יותר ע"י התקדמות במקביל במקום בטור. בנוסף מאפשרת השלמת ההון העצמי השגת תשואה מקסימלית להון העצמי המושקע על ידי היזם, תוך שמירה על עצמאות ניהולית בפרויקט.