כישלון מכרז "נאות אפק" בקריית ביאליק – תעודת כבוד ליזמים / טל תפוחי - גמלא הראל

כישלון מכרז "נאות אפק" בקריית ביאליק – תעודת כבוד ליזמים / טל תפוחי


פורסם ב

בראשית אוגוסט פורסמו תוצאות מכרז רמ"י שנערך בשכונת "נאות אפק" בקריית ביאליק. תוצאות המכרז, כפי שצפינו בדוח שלנו בגלובס, היוו כישלון חרוץ. היזמים הדירו רגליהם מהמכרז ולא טרחו אף להגיש הצעות. הסיבה הייתה כמובן ידועה מראש: מחירי מינימום גבוהים שביחד עם מחירי פיתוח דמיוניים הביאו למחיר קרקע מלא.

לגורם זה יש להוסיף פרמטר נוסף של אי וודאות, הקיימת על רקע תכניות כחלון לשווק את כל מכרזי רמ"י בשיטת "מחיר למשתכן" במחירי קרקע מופחתים. השינוי המתוכנן בשיטת השיווק יוצר כיום אי וודאות בערכי הקרקע. מדוע שיזם סביר כלשהו ירכוש כיום קרקע במחירי שוק, בא בשעה שידוע לו כי מיד לאחר מכן תימכר קרקע סמוכה ליזם אחר במחיר מופחת משמעותית?  

צירוף הפרמטרים של מחיר מינימום גבוה ביחד עם מרכיב אי וודאות מביאים לרמת סיכון גבוהה מאוד, ומכאן ניתן להבין את כישלון המכרז.

מבחינתי כישלון המכרז הוא תעודת כבוד ליזמים, שהוכיחו הפעם כי לא עושים עסקאות בכל מחיר וכי יש מחיר לרמת סיכון.