“רק בזכות המהירות של גמלא הראל הוצאנו את הפרויקט אל הפועל”