ניתוח תוצאות מכרז מר/144/2014 בשכונת “נופים” במודיעין: הקבלנים לא סופרים את תכנית “מחיר מטרה”