כוונות חיוביות, יישום מסוכן - גמלא הראל

כוונות חיוביות, יישום מסוכן


פורסם ב

התחזיות הקודרות מגשימות את עצמן: הכרזת קבינט הדיור על הטבת מע"מ אפס ועל מכרזי מחיר מטרה יצרה קיפאון בשוק. על פי נתוני הלמ"ס, הביקוש לדירות חדשות בשפל – באפריל נמכרו 1,600 יח"ד בלבד. לא מכבר הציגה BDI תוצאות משאל חברות הבנייה שבמסגרתו העידו 83% מהנשאלים שיש עצירה בביקושים לדירות עד לאישור תוכנית הפטור ממע"מ.

הצפי הוא שהמגמה רק תחריף, עד שתוכנית אפס מע"מ ו"מחירי מטרה" לדירות תיושם באמצעי חקיקה.

אף אחד לא הופתע, שכן הכתובת הייתה על הקיר: רוכשי הדירות הזכאים ממתינים, בצדק מבחינתם, למימוש הבטחות הממשלה. גם רוכשי הדירות שאינם זכאים להטבה ממתינים לראות כיצד ישפיע המהלך על כלל המחירים בשוק הנדל"ן. בינתיים חברות הבנייה, בעיקר הקטנות שבהן, נמצאות בדריכות.

זהו ככל הנראה מהלך מכוון מצד שר האוצר, יאיר לפיד, שסבור כי הקיפאון הוא רק מהלך מקדים שיביא לבסוף לירידת מחירים עוד בטרם תיכנס החקיקה לתוקף. אך האם מדובר במהלך נכון, שישיג את מטרתו?

הקיפאון הנוכחי בשוק הוא אכן קיפאון זמני, שכן הביקוש לדירות לא ירד באופן טבעי, אלא מלאכותי: המתנה של השוק עד להתבהרות העניין וסיום החקיקה.

הבעיה היא שמדובר בהתערבות חיצונית בשוק משוכלל, שרמת המחירים בו אמורה להיקבע על פי משתני היצע וביקוש טבעיים. התערבות חיצונית תגרום אמנם לקיפאון זמני, אך תוצאותיה עשויות להיות הפוכות ממה שהתכוון לפיד – כלומר, עליית מחירים. מותר להניח כי השלמת החקיקה תביא לגל ביקושים מצד אוכלוסיית הזכאים, או כפי שהיטיבה לנסח זאת נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג: "יהיו יותר משפחות שיהיו זכאיות להטבה מול היצע לא מספק".

עם סיום הליכי החקיקה, תוכל אוכלוסייה חדשה לרכוש דירה ללא מע"מ, שזהו כמובן צעד מבורך. אלא שהצטרפות אוכלוסייה זו תגדיל את את פוטנציאל הרוכשים בשוק הנדל"ן. התוצאה תהיה סיום הקיפאון המלאכותי כתוצאה מגל ביקושים שיביא לעליית מחירים.

תוכנית לפיד לביטול המע"מ הנה תוכנית חיובית. גם כוונותיו כנראה חיוביות. עם זאת, היישום בעייתי במיוחד. לפיד חייב היה לקבוע כי התוכנית תחול רטרואקטיבית על כל הרוכשים שירכשו דירות עם פרסומה, לאחר השלמת החקיקה. הודעה כזו הייתה מאפשרת את המשך התנהלותו של השוק הישראלי המשוכלל תוך ויסות הביקושים על פי תנאי השוק.