הלוואות מזנין | השלמת הון עצמי | מימון הון עצמי - גמלא הראל

“בגמלא הראל סומכים עלינו בצורה מלאה וזה מאוד חשוב לנו. השת”פ יימשך לאור שביעות הרצון שלנו”

איציק ברוך, בעלים ומנכ”ל של קבוצת “יובלים”

“גמלא הראל זה שותף טוב ומקצועי. הם מכירים את המטריה ומכירים היטב המערכת הבנקאית”

יהודה כתב, מנכ”ל ובעלים משותפים של קבוצת כתב

“אני יכול לסמוך על גמלא הראל שיתמכו בי גם בנקודה של משבר – ולא רק בזמנים של הצלחות”

עמיר רחלבסקי, בעלים ומנכ”ל חברת “גרופית”