הלוואות מזנין | השלמת הון עצמי | מימון הון עצמי - גמלא הראל
רוני תמם

מה אומרים הלקוחות של גמלא הראל? רוני תמם – סטרר מחברת א.ברקן עם התשובה

רוני תמם – סטרר, חברת “א. ברקן”
ריקי גור

במקום לדבר עצמנו, נתנו לריקי גור מאפי קפיטל לספר קצת עלינו – ועל הקשר המיוחד איתנו

ריקי גור, סמנכ”לית כספים חברת "אפי קפיטל"
עופר זריף

למה בחרתי גמלא הראל? יזם הנדל"ן עופר זרף מספר על החיבור שהזניק אותו ואת "יסודות איתנים"

עופר זריף, בעלים חברת “יסודות איתנים”